PROHLÁŠENÍ O DOSTUPNOSTI

Na adrese www.noaaon.com jsme se zavázali poskytovat webovou stránku, která je přístupná všem našim zákazníkům. Snažíme se zajistit, aby naše webové stránky splňovaly směrnice Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 úrovně AA, které jsou uznávány jako mezinárodní standardy pro přístupnost webu.

Některá z opatření, která jsme přijali, abychom zajistili dostupnost našich webových stránek, zahrnují:

  • Poskytování alternativních textových popisů pro všechny obrázky a netextový obsah
  • Zpřístupnění našich webových stránek pouze pomocí klávesnice
  • Poskytování snadno použitelných formulářů a jasných štítků, které uživatelům pomohou dokončit úkoly
  • Použití jasných a snadno čitelných písem a barevných kontrastů

Chápeme také, že někteří uživatelé mohou mít specifické potřeby nebo mohou vyžadovat další pomoc při přístupu na naše webové stránky. Pokud máte nějaké návrhy nebo zpětnou vazbu, jak můžeme zlepšit přístupnost, nebo pokud potřebujete pomoc s přístupem na naše webové stránky, kontaktujte nás na [kontaktní informace].


Zavázali jsme se neustále zlepšovat přístupnost našich webových stránek, abychom zajistili, že všichni naši zákazníci budou mít při nakupování u nás pozitivní zkušenost.